Жасан Зекейұлы "ГРЭТ 2019 комплементарлы және дәстүрлі медициналық конгресс" атты құрылтайға қатысты